CourseForMe

Asertivita (Jak se prosadit)

Gaudia Institut s.r.o.
Gaudia Institut s.r.o.

Informazioni dettagliate

Asertivita je dovednost, která nám umožňuje prosazovat vlastní názory, stanoviska nebo zájmy, ať už na pracovišti či v soukromém životě. Jedná se o komunikační strategii, která klade důraz na sebedůvěru a sebeprosazení. Jednáme-li asertivně, znamená to, že spontánně reagujeme, přiměřeně projevujeme emoce a umíme si stát za svým. Jinak řečeno, asertivita nám může pomoci hlídat si vlastní hranice. Cílem je také rozpoznat a zastavit manipulativní chování, které vůči nám někdo v našem okolí uplatňuje. Asertivní řešení konfliktů může vést k vnitřní spokojenosti, ke kvalitnější spolupráci a zvýšení profesionality, k rozvoji přátelství, k pocitu sounáležitosti, k uspokojení potřeb všech zúčastněných.

Kurz je akreditován MPSV!

Obsah:
- Základní vhled do asertivního způsobu jednání, které konstruktivním způsobem umožňuje otevřené a přímé vyjádření vlastních potřeb, s ohledem na potřeby druhé strany.
- Důraz na sebereflexi a mapování vlastních potřeb.
- Podpora ve vyjadřování aktuálních emocí a zveřejňování oprávněných požadavků.
- Praktikování a přímý nácvik asertivních principů

Dílčí témata:
10 asertivních práv
manipulace
kompliment
odmítání
žádost
dávání a přijímání kritiky
Tipo:Kurzy
Metodo:Intenzivní
Durata:3 Giorni

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Contatta il responsabile, gratuitamente e senza impegno, per avere informazioni su come iscriversi, sulla disponibilità dei posti o altro.

Richiedi informazioni

Programma del corso

Součástí každého semináře je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe.

Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého, usilujeme o to přiblížit se konkrétní praxi, podporovat sebereflexi a podněcovat individuální rozvoj.

Dove si svolge

Gaudia Institut s.r.o.

Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to vše nad rámec počátečního vzdělání.

Semináře, kurzy a přednášky, které přinášejí vám profesionálům cenné informace a dovednosti, poznatky z oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborů, které využijete ve své každodenní praxi. Kurzy jsou akreditovány příslušnou akreditační organizací. účastí na nich získáte tedy také kredity do celoživotního vzdělávání.

Kurzy a semináře přinesou cenné informace a dovednosti také veřejnosti.

Poznatky z oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborů uplatníte ve svou soukromém i pracovním životě.
Přijďte se k nám naučit něco užitečného pro život!

Ricerche simili a Asertivita

Link sponsorizzati