CourseForMe

Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. S činností producenta informačních systémů také souvisí edukační a vzdělávací činnost, v jejímž rámci zajišťuje Asseco Solutions odborné semináře pro své zákazníky i širokou veřejnost. Jejich náplň zajišťuje především prostřednictvím spolupráce s významnými odborníky v oboru a specializovanými agenturami.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů

LEKTOR: - Ing. Radka LOJA FCCA - auditorka a účetní expertka OBSAH: - úvod do konsolidace - základní principy - česká legislativa - definice konsolidačního celku - výpočet konsolidačního rozdílu - plná metoda konsolidace - ekvivalenční metoda - poměrná metoda konsolidace - vylučování vzájemných vztahů
3 600 Kč

MAJETEK - chyby při pořizování, prodeji, pronájmu

LEKTOŘI: - Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce, lektor s mnohaletou praxí, autor odborných publikací, odborný garant certifikovaného (rekvalifikačního) kurzu Daňový specialista, lektor v oblasti certifikace účetních. - Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce s mnohaletou praxí, lektor v oblasti certifikace účetní, autor odborných publikací a odborný garant certifikovaného (rekvalifikačního)...
2 400 Kč

Změny v účetnictví a daňových předpisech - od 1.1.2013

LEKTOŘI: - Ing. Petr Kout, CSc., - daňový poradce, člen komory daňových poradců ČR - Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce OBSAH: - Uplatňování DPH v podmínkách roku 2013 - Novely zákona o daních z příjmů - Novinky u dalších daní - Změny v souvisejících předpisech (účetnictví, pojištění, cestovní náhrady, platby v hotovosti atd.) - Nové výklady, stanoviska...
2 400 Kč