CourseForMe

Ušetřete si čas odpovídáním jen na ty žádosti, které Vám jsou duručeny

Giuseppe Albucci
pondělí 2. července 2012
S radostí Vám oznamujeme, že na našem portálu je pro Vás k dispozici funkce, která Vám umožní ušetřit čas při odpovídání na žádosti o informace o Vašich kurzech. S aktivací této nové funkce můžete určit maximální vzdálenost mezi Vaším sídlem (nebo mezi všemi Vašimi sídly) a umístění uživatele, který Vám žádost o informace odeslal. Pokud je daná žádost ze vzdálenosti nižší hodnoty než daný limit, který jste definoval/a, žádost Vám bude doručena. V případě, že však žádost pochází ze vzdálenosti vyšší hodnoty než limit, žádost Vám doručena nebude. Uživateli bude oznámeno, že Vaší společnosti nebyla jeho žádost odeslána. Vzdálenost, kterou jste předem nastavil/a, můžete kdykoli změnit nebo tuto možnost deaktivovat nebo ji znovu aktivovat. Pro aktivaci možnosti nastavení limitu vzdálenosti, přejděte na následující odkaz.

Cerca

Categorie

    Tieniti informato

    Oppure ricevi i nuovi post via email: