CourseForMe

Ušetřete si čas odpovídáním jen na ty žádosti, které Vám jsou duručeny

Giuseppe Albucci
pondělí, 2. července 2012
S radostí Vám oznamujeme, že na našem portálu je pro Vás k dispozici funkce, která Vám umožní ušetřit čas při odpovídání na žádosti o informace o Vašich kurzech. S aktivací této nové funkce můžete určit maximální vzdálenost mezi Vaším sídlem (nebo mezi všemi Vašimi sídly) a umístění uživatele, který Vám žádost o informace odeslal. Pokud je daná žádost ze vzdálenosti nižší hodnoty než daný limit, který jste definoval/a, žádost Vám bude doručena. V případě, že však žádost pochází ze vzdálenosti vyšší hodnoty než limit, žádost Vám doručena nebude. Uživateli bude oznámeno, že Vaší společnosti nebyla jeho žádost odeslána. Vzdálenost, kterou jste předem nastavil/a, můžete kdykoli změnit nebo tuto možnost deaktivovat nebo ji znovu aktivovat. Pro aktivaci možnosti nastavení limitu vzdálenosti, přejděte na následující odkaz.

Hledat

Kategorie

    Pravidelně se informujte

    Nebo získejte nové posty na svůj e-mail: