CourseForMe

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) už od svého vzniku v roce 1996 (zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997) sídlí v Gerontologickém centru v pražských Kobylisích. Uzká spolupráce s poskytovatelem služeb na pomezí zdravotnických a sociálních služeb komunitního typu byla vždy důležitá pro směřování naší činnosti. Podobně podstatná je spolupráce s našimi kontaktními místy - s dalšími zařízeními, která spokytují kvalitní služby pro lidi s demencí v celé ČR. Nechceme poskytovat "akademické" rady, chceme znát současnou situaci nemocných, jejich rodin, ale také poskytovatelů služeb a z těchto zkušeností vycházet.

Naším cílem už od našeho vzniku stále zůstává pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadíme jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Z mého života

Program kurzu je rozdělen do těchto bloků: 1) Z mého života - získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby. 2) Nácvik rozhovoru s uživatelem, zpracovávání vzpomínek a informací do strukturovaného záznamu knihy života. 3) Výměna zkušeností z praxe 4) Vytvoření uceleného záznamu uživatele – kniha Z mého života
1 200 Kč