CourseForMe

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

AM Solvo,s.r.o.
AM Solvo,s.r.o.

Informazioni dettagliate

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás připraví na povolání chůvy, učitelky v MŠ, mateřském centru, au-pair, ...
Náš kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen všem, kteří by rádi pracovali s dětmi a také pro všechny, kteří mají výborný vztah k dětem.
Zaměření kurzu: tento kurz je zaměřen na získání všech potřebných znalostí a dovedností, které můžete využít ve svém každodenním životě při práci s dětmi, při jejich výchově, hlídání atd.
Naučíte se, jak se správně starat o děti od narození až do doby, než nastoupí do základní školy. Po absolvování našeho kurzu se budete umět precizně postarat všechny děti s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.
Náš kurz neobsahuje pouze teorii, ale i praxi. Všechny své teoretické znalosti a dovednosti si můžete vyzkoušet v praxi v reálném prostředí s reálnými situacemi.
Po absolvování našeho kurzu obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
U nás můžete také skládat kvalifikační zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování Vám vystavíme osvědčení o absolvování kvalifikační zkoušky.
Aktuální cenu kurzu i cenu kvalifikační zkoušky naleznete na našich webových stránkách www.amsolvo.cz. V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat telefonicky na čísle 777 327 155 nebo e-mailem na registrace@amsolvo.cz.
Náš kurz je vhodný i pro maminky na RD/MD i registrované na Úřadu práce.
Časová dotace kurzu je 160 hodin. 80 hodin tvoří teorie a 80 hodin tvoří praxe.
Codice corso:69-017-M
Tipo:Rekvalifikace
Metodo:Přizpůsobený
Durata:3 Mesi
Ore di lezione:160
Titolo riconosciuto:-
Requisiti:Abyste mohli absolvovat rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, postačí mít ukončené základní vzdělání. Nesmíte mít žádnou řečovou vadu - logoped či praktický lékař Vám vystaví potvrzení.
Stage:ne
Studenti per classe:5

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Contatta il responsabile, gratuitamente e senza impegno, per avere informazioni su come iscriversi, sulla disponibilità dei posti o altro.

Richiedi informazioni

Programma del corso

obsah:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Poskytování první pomoci dítěti/ dětem
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
Vedení ditěte k hygienickým návykům
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
Uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Dove si svolge

AM Solvo,s.r.o.

Zabýváme se firemním školením, rekvalifikacemi, mentoringem a vzděláváním pedagogů. Specializujeme se na analýzu personálních činností a implementaci nových trendů v oblasti ŘLZ (firmy, úřady). Nabízíme mediaci jako alternativní řešení sporů v partnerské, pracovní, sousedské a obchodní oblasti.
Společnost je akreditována MŠMT, MV a MPSV. Je autorizovanou osobou pro personální činnosti a profesní kvalifikace z oblasti výchovy a vzdělávání.

Ricerche simili a Péče o děti

Link sponsorizzati