CourseForMe

Elio, o. s.

Elio je organizace poskytující komplexní psychologické služby laické i odborné veřejnosti, školským zařízením, sportovním svazům a ziskovým i neziskovým organizacím.

Ve všech oblastech své činnosti se Elio zaměřuje především na člověka a jeho konkrétní potřeby.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky

Cílem programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, teoretické znalosti, dovednosti a praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na předcházení stresu a syndromu vyhoření v běžném pedagogicko-vzdělávacím procesu Účastníci kurzu získají informace o aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech i základní dovednosti potřebné k práci sama se sebou...
1 500 Kč

Life Dynamic - Výcvik poradenských a terapeutických dovedností

Výcvik nabízí možnosti uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i skupinového procesu osobního růstu. Výcvik nabízí možnost zvolit si 2 (150 hodin) nebo 4 (300 hodin) letou variantu absolvování. V jednom ročníku probíhají 4 setkání vždy po 3 měsících (pátek 17 h. - neděle 15 h.) ...
12 000 Kč

Manažerské dovednosti a motivace

Zaměření a cíle Účastník kurzu se naučí nastavit vědomý řídící styl, vytvářet motivační prostředí pro zaměstnance, přenášet odpovědnost na podřízené, vědomě a cíleně pracovat s motivací, správně motivačně chválit i vytýkat, také se naučí zásadám objektivního hodnocení, vytvořit systém komunikace, odpovědnosti a hodnocení ve své firmě. Obsah kurzu Základy psychologie pro manažery Analýza...
3 125 Kč

Asertivita každého dne

Praktické asertivní způsoby komunikace, které vedou k efektivnímu řešení konfliktních problémů a kolizí. Naučíte se, jak řešit manipulativní, pasivně-agresivní nebo pasivní chování druhých, jak se obrnit proti citovému vydírání a dbát na svá práva.
1 800 Kč

Argumentace a vyjednávání

Kurz nabízí interaktivní a zajímavou formou přehled v nejnovějších přístupech a poznatcích z této oblasti a zároveň dostatek prostoru k praktickému nácviku způsobů argumentace a vyjednávání. Metody a formy práce - interaktivní výklad - diskuze - brainstorming - hraní rolí - nácvik – modelové situace, trénink ve dvojicích, prožitkové učení Účastníci se díky zkušenému lektorovi naučí...
2 100 Kč

Obchodní dovednosti

Zaměření a cíle Kurz pomáhá účastníkům naučit se měnit obchodní jednání dle typologie partnera v komunikaci, rozlišovat mezi komunikační a technickou stránkou obchodního jednání, dále také vytvořit osobní manuál pro změny ve struktuře jednání, pochopit vliv složek komunikace na vytvoření vztahu, naučit se rozpoznat vážně míněné námitky a jejich zvládání či...
2 840 Kč

Buďte průvodcem svým žákům

Pedagogové poznají alternativní formy vyučování a získají náhled na svou práci i na svou osobnost, uvidí se očima jejich žáků, což jim umožní snazší pochopení jejich chování, ale i přístupu k učení. Můžete se těšit na příjemné prostředí, v němž si interaktivní formou a hlavně přirozeně osvojíte tipy na působivější zaujetí svých...
4 500 Kč

Jak na emoce a konflikty

Termín konání: 7.4.2015 Čas konání: 9 - 16 hodin Termín podání přihlášky: 23.3.2015
1 800 Kč

Víkendové meditační ústraní

Na co se těšit? Kurz vám ukáže využití meditace v běžném život Vyzkoušíte si pravidla a obsah meditačního ústraní
2 500 Kč

Krok za krokem - výcvik pro pedagogické pracovníky

Účastník se seznámí: - s metodami a formami práce zaměřenými na zvyšování sociálních kompetencí žáků a podporu třídního klimatu - s možnostmi použití těchto metod v rámci běžné výuky, třídnických hodin a dalších specifických aktivit - s procesy skupinové dynamiky a způsoby zvládání krizových situací - s možnostmi vzniku stresových situací, s jejich signály...
3 950 Kč