CourseForMe

Espiral, s.r.o.

Professional Training & Coaching |
Vzdelávacia spoločnosť, zameriavajúca sa na mäkké zručnosti manažérov, interpersonálne zručnosti a zamestnanecké vzťahy ako i komplexnú príprava výkonných asistentiek do praxe.
Súčasťou skupinového i individuálneho mentoring je starostlivosť o zdravý a svieži vzhľad a profesionálne, etické vystupovanie, so špecializáciou na ženy v biznise.
Čistý koučing prispieva k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Prezentačné zručnosti - 1-dňový tréning

Cieľ: Pod vplyvom zážitkového tréningu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené ako pri prezentovaní, tak pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce: ■Získanie výborných prezentačných schopností a komunikačných zručností ■Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej rezentačnej techniky, ako vytvoriť dobrý dojem a získať si oslucháčov, práca s PowerPoint-om a flipchart-om ■Zvládanie vypätej situácie,...
4 480 Kč

Asistentka od A po Z

Vzťah k procesom: ■Otvorená forma školenia – lektor na základe aktuálne zisteného stavu vedomostí a zručností maximálne prispôsobí školiaci proces, aby efektivita školenia bola na najvyššej úrovni = reálna možnosť zlepšenia v kontexte. ■Školenie určené pre firmy i jednotlivcov (skupina sa navzájom pozná/ nepozná) ■Počet účastníkov maximálne 6 osôb Súčasťou inovatívneho...
12 096 Kč

Prezentácia a prezentér - 2-dňový tréning

Forma školenia: ■Otvorená – lektor na základe aktuálne zisteného stavu vedomostí a zručností maximálne prispôsobí školiaci proces, aby efektivita školenia bola na najvyššej úrovni = reálna možnosť zlepšenia v kontexte. ■Školenie určené (skupina sa navzájom pozná/ nepozná) pre firmy i jednotlivcov ■Počet účastníkov maximálne 8 osôb Kurz je možné organizovať pre...
8 960 Kč

Business lady I. - dokonalá profesionálka

Kurz je možné organizovať pre jednotlivcov (individuálne) i uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa. Cieľ: Ovládanie princípov efektívnej komunikácie ■Efektívna komunikácia, empatia, asertivita. Riadenia konfliktov, rozvoj predajných techník, vyjednávacích a prezentačných zručností, ■Práca s cieľmi, riadenie vlastných...
7 840 Kč

Time management ženy - v živote i v biznise

Forma školenia: ■Otvorená – lektor na základe aktuálne zisteného stavu vedomostí a zručností maximálne prispôsobí školiaci proces, aby efektivita školenia bola na najvyššej úrovni = reálna možnosť zlepšenia v kontexte. ■Školenie určené (skupina sa navzájom pozná/ nepozná) pre firmy i jednotlivcov ■Počet účastníkov maximálne 8 osôb Kurz je možné organizovať pre...
7 140 Kč

Soft skills profesionálneho manažéra, školiteľa

Cieľ: Doplnenie medzier vo vedomostiach a zručnostiach , ktoré navodzujú neistotu, nízke sebavedomie a stres, ... – Určovanie si priorít, delegovanie úloh, práca v tíme, vedenie ľudí, riadenia konfliktov. ■Eliminácia strachu a stresu z úloh, kompetencií, vzťahov, ... ■Zvýšenie kvality výkonov, ■Zvýšenie schopnosti plánovať, ■Redukcia nevýhod z komplexnosti, ■Leadership, zlepšenie motivácie zamestnancov,...
8 960 Kč