CourseForMe

Gaudia Institut s.r.o.

Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to vše nad rámec počátečního vzdělání.

Semináře, kurzy a přednášky, které přinášejí vám profesionálům cenné informace a dovednosti, poznatky z oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborů, které využijete ve své každodenní praxi. Kurzy jsou akreditovány příslušnou akreditační organizací. účastí na nich získáte tedy také kredity do celoživotního vzdělávání.

Kurzy a semináře přinesou cenné informace a dovednosti také veřejnosti.

Poznatky z oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborů uplatníte ve svou soukromém i pracovním životě.
Přijďte se k nám naučit něco užitečného pro život!

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Psychosomatika aneb jak vést léčivý rozhovor

- kontext psychosomatiky: vývoj, teoretické modely - základní terapeutické systemické principy - externalizace a její kroky: léčivý způsob vedení rozhovoru - zkušenosti - příklady kazuistik
900 Kč

Krizová intervence: Systemický přístup k práci s krizí

Obsah úvod do tématu krize ( její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.) cíle krizové intervence konstruktivistické a objektivistické pojetí krize profesionalita, odpovědnost, sebereflexe aktivní naslouchání, připojování aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů) zakázkový model, na řešení orientovaný přístup ...
22 400 Kč

Asertivita (Jak se prosadit)

Součástí každého semináře je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého, usilujeme o to...
5 300 Kč

Úvod do narativní praxe

Kurz je určený pro psychology, sociální pracovníky, terapeuty, pracovníky z oblasti poradenství a také pro studenty. Cíle: Seznámit se se základními narativními koncepty. Získat vlastní praktické zkušenosti s narativním poradenstvím a terapií
5 900 Kč

Pomáhajíci rozhovor s onkologicky nemocným

Seminář je určen pro ty, kteří pricházejí do kontaktu s onkologicky či jinak dlouhodobě nemocnými- pro lekáře, zdravotní sestry, terapeutky, pracovníky duchovní péče, sociální pracovníky, psychology a pod. Cíle: Naučit se vést pomáhajíci rozhovor s dlouhodobě nemocným. Zabývat se specifiky práce s těmito klienty. Identifikovat potřeby ve vztahu psychické a fyzické...
3 400 Kč

Práce s umírajícími a jejich blizkými (GPR)

Seminář je určen pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s neléčitelně nemocnými a umírajícimi a jejich blízkymi- z profesionálu jde o sociální pracovníky, psychology, lekáře, zdravotní sestry, terapeuty, pracovníky duchovní páče a pod. Cíle: Zabývat se specifiky práce s umírajícimi a jejich blízkymi. Naučit se jak spolu s...
3 200 Kč

Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky. 12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe. Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderně mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním,...
169 400 Kč