CourseForMe

Corsi

Totale corsi: 4   |   Pagina 1 di 1

Krizová intervence: Systemický přístup k práci s krizí

Obsah úvod do tématu krize ( její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.) cíle krizové intervence konstruktivistické a objektivistické pojetí krize profesionalita, odpovědnost, sebereflexe aktivní naslouchání, připojování aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů) zakázkový model, na řešení orientovaný přístup ...
22 400 Kč

Asertivita (Jak se prosadit)

Součástí každého semináře je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého, usilujeme o to...
4 800 Kč

Jak sebou nenechat manipulovat

Dozvíte se, jak manipulaci odhalit a jaké máte možnosti se bránit.
1 600 Kč

Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky. 12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe. Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderně mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním,...
169 400 Kč