CourseForMe

Kurzy

Kurzy celkem: 7   |   Strana 1 z 1

Krizová intervence: Systemický přístup k práci s krizí

Obsah úvod do tématu krize ( její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.) cíle krizové intervence konstruktivistické a objektivistické pojetí krize profesionalita, odpovědnost, sebereflexe aktivní naslouchání, připojování aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů) zakázkový model, na řešení orientovaný přístup ...
22 400 Kč

Psychosomatika aneb jak vést léčivý rozhovor

- kontext psychosomatiky: vývoj, teoretické modely - základní terapeutické systemické principy - externalizace a její kroky: léčivý způsob vedení rozhovoru - zkušenosti - příklady kazuistik
900 Kč

Pomáhajíci rozhovor s onkologicky nemocným

Seminář je určen pro ty, kteří pricházejí do kontaktu s onkologicky či jinak dlouhodobě nemocnými- pro lekáře, zdravotní sestry, terapeutky, pracovníky duchovní péče, sociální pracovníky, psychology a pod. Cíle: Naučit se vést pomáhajíci rozhovor s dlouhodobě nemocným. Zabývat se specifiky práce s těmito klienty. Identifikovat potřeby ve vztahu psychické a fyzické...
3 400 Kč

Práce s umírajícími a jejich blizkými (GPR)

Seminář je určen pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s neléčitelně nemocnými a umírajícimi a jejich blízkymi- z profesionálu jde o sociální pracovníky, psychology, lekáře, zdravotní sestry, terapeuty, pracovníky duchovní páče a pod. Cíle: Zabývat se specifiky práce s umírajícimi a jejich blízkymi. Naučit se jak spolu s...
3 200 Kč

Úvod do narativní praxe

Kurz je určený pro psychology, sociální pracovníky, terapeuty, pracovníky z oblasti poradenství a také pro studenty. Cíle: Seznámit se se základními narativními koncepty. Získat vlastní praktické zkušenosti s narativním poradenstvím a terapií
5 900 Kč

Asertivita (Jak se prosadit)

Součástí každého semináře je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého, usilujeme o to...
5 300 Kč

Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně

Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky. 12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům výcviku zajištění praxe. Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderně mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním,...
169 400 Kč