CourseForMe

Pro Futuro Consulting a.s.

Společnost Pro Futuro Consulting a. s. (PFC) působí na trhu všeobecného a odborného vzdělávání OD ROKU 1996. Je součástí holdingu Central European Services, a.s.

Jsme autorizovaným školícím střediskem společnosti Hewlett Packard. V současné době nabízíme unikátní školení pro více než 500 HP partnerů v oblasti obchodní, servisní a technické. Školení zajišťujeme na klíč v našich prostorách i u partnerů. Máme tým špičkových konzultantů a dlouholeté kow-how.

Naše společnost je autorizovaným testovacím centrem PearsonVue a nabízí možnost skládání mnoha různých testů.. Disponujeme 4 testovacími stanicemi a Váš test můžeme připravit po domluvě do druhého dne.

Samostatnou oblastí činnosti jsou mediální tréninky a PR konzultace. Tyto programy zajišťuje naše divize Centrum mediálního vzdělávání.

Centrum mediálního vzdělávání vzniklo v roce 2010 a je součástí společnosti Pro Futuro Consulting, a.s. Aktivity zaměřené na mediální výchovu jsme začali rozvíjet ještě dříve – pod značkou FUTUROOM v PPF Media, a.s. Jsme akreditovanou institucí MŠMT.

Spolupracujeme se školami, neziskovými organizacemi, státním i firemním sektorem. Na školách pomáháme do výuky zavádět povinné průřezové téma mediální výchova. Vzděláváme pedagogy i studenty, tvoříme metodické podklady a učebnice. Nabízíme otevřené i uzavřené kurzy v oblasti mediální komunikace, marketingu, PR a využívání moderních ICT.

Pod hlavičkou iŠkolka jsme rozšířili nabídku našich seminářů pro pedagogy o další žádaná témata. Poskytujeme komplexní vzdělávání zaměřené na manažerské dovednosti ředitelů škol, osobnostní a sociální rozvoj pedagogů a metodický výcvik v různých oblastech vzdělávání na předškolním, základním a středoškolském stupni.

Spolupracujeme s týmem špičkových odborníků a lektorů z oblasti akademické sféry i médií; s didaktiky a metodiky, předškolními pedagogy, dětskými psychology a speciálními pedagogy. Jmenujme prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D., PaedDr. Markétu Pastorovou, doc. PhDr. Josefa Valentu, CSc., PhDr. Jiřího Závozdu, PhDr. Tomáše Motla, PhDr. Michaelu Kaslovou nebo PhDr. Marka Hermana.
Jsme rádi, že dlouhodobě spolupracujeme také se Senátem PČR, Fakultou sociálních věd UK, Pedagogickou fakultou JU, Českou televizí nebo s Federací rodičů a přátel sluchově postižených

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Fotografujeme na školních akcích

Praktický seminář základů digitální fotografie určený učitele. Začátek v 9:00 , konec v 17:00. V ceně je také zapůjčení vybavení a drobné občerstvení.
500 Kč