CourseForMe

Ing. Jan Korbel

Neustále jsem aktivní v praxi a předávám aktuální informace. Do své práce přenáším zkušenosti z řady oborů, což klienti často oceňují. Také se umím vcítit do role zadavatele, který mi svěřuje rozvoj svých lidí nebo firmy.

Pro své zákazníky jsem

lektor a trenér (11 let praxe),
facilitátor, konzultant a kouč (3-5 let praxe),
obchodník (12 let praxe),
manažer v oborech IT a prodej (6 let praxe),
investor (6 let praxe) a podnikatel (12 let praxe).

Do vzdělávání chci přinést chybějící zaměření na viditelný výsledek. Více na mém webu.

|

Aggiornamenti Aggiornamenti

I nostri corsi

Corsi in evidenza

Trénink prodeje po telefonu pro bankéře a poradce

pravidla profesionální komunikace, psychologický základ procesu komunikace, volba slov a působení na mozek klienta, asertivita, odolávání manipulacím a jejich konstruktivní užití pro řízení rozhovoru, duševní hygiena a vyrovnávání se s nátlakem, nepříjemné, těžké a konfliktní situace, práce s hlasem + volba slov a skladba vět, jak zaujmout - ukazujte vysoký standard, specifika pro obchodníky v oboru financí, posílený TRÉNINK....
Contattaci