CourseForMe

Kurzy Komunikace a PR

17 risultati - Pagina 1 di 1

Public Relations (PR) pro asistentky

Rh plus marketing s.r.o.
Čím se zabývá PR Úvodní analýza - co je potřeba vědět, pro kvalitní práci v PR Jak si dobře naplánovat jednotlivé aktivity PR Jak vyhodnotit PR aktivity Jak komunikovat s médii Psaní a publikování tiskových zpráv Organizace firemních akcí Jak spolupracovat s kolegy - interní PR Správa firemního webu Firemní...
3 300 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Kurz Rétorika

ACZ, spol. s r.o.
Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedno z nejdůležitějších umění, kterému bylo vyučováno na všech školách. Schopnost být dobrým řečníkem by i v dnešní době měla patřit mezi základní znalost všech, kteří se prezentují před širším publikem.
3 900 Kč
Víkendové kurzy | 12 Ore

Akademie PR a internetového marketingu

Rh plus marketing s.r.o.
Třídenní akademie, ve které Vás provedeme základy SEO, PPC reklamy, marketingu na sociálních sítích a PR. Doporučujema pro marketéry firem, asistentky starající se o komunikaci, obchodní referenty, majitelé firem a všechny, kteří se zajímají o moderní marketing.
7 900 Kč
Bleskové kurzy | 3 Giorni

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO VÝROBNÍ TÝMY

SVV Praha s.r.o.
Cílem semináře je nejen prohloubit znalosti principů efektivní komunikace, ale především si tréninkem osvojit aktivní a pasivní naslouchání, verbální a neverbální komunikaci, vedení rozhovoru a řešení obtížných situací. Prostřednictvím hraní rolí a videotechniky si vyzkouší svoji dovednost převzít iniciativu v jednání...
2 400 Kč
Bleskové kurzy | 8 Ore

ZÁKLADY ASERTIVITY V PRACOVNÍ PRAXI

SVV Praha s.r.o.
Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní...
2 100 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

ASERTIVNÍ TECHNIKY

SVV Praha s.r.o.
Obsah: Asertivní reagování v životních a profesních situacích, asertivní techniky (přeskakující gramofonová deska, technika otevřených dveří, negativní dotazování atd.) a jejich nácvik, asertivní řešení konfliktů a problémů na pracovišti a v osobním životě Přednáší: Doc. RNDr. František Horník, trenér komunikačních, měkkých a prodejních...
2 200 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

Argumentace a vyjednávání

Elio, o. s.
Kurz nabízí interaktivní a zajímavou formou přehled v nejnovějších přístupech a poznatcích z této oblasti a zároveň dostatek prostoru k praktickému nácviku způsobů argumentace a vyjednávání. Metody a formy práce - interaktivní výklad - diskuze - brainstorming - hraní rolí - nácvik – modelové situace,...
2 100 Kč
Prezenční studium | 8 Ore

20. 9. od 9-12 hodin Praha - Vedení porad

Everesta, s.r.o.
Umíme vést poradu efektivně? Dokážeme jí dát jasný program, dodržet časový plán a dosáhnout jasných výstupů? Nejsou námi vedené porady vnímány jako ztráta času? Společně se podíváme na: Organizace efektivní porady Identifikace silných a slabých stránek pro vedení porad Role vedoucího porady Jednání s problémovými typy...
750 Kč
Bleskové kurzy | 4 Ore

ZVLÁDÁNÍ TRÉMY PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ

AHA PR Agency, s.r.o.
TRÉMA - setkáváme se s ní skoro všichni, v různých podobách a při různých příležitostech. Máme obavy mluvit před druhými a veřejně vystoupit, bojíme se selhání, nepřijetí, nepochopení. Proč nás veřejná vystoupení tolik stresují? Tréma se projevuje třesoucím se hlasem, zrychleným...
3 950 Kč 3 500 Kč
Intenzivní | 1 Giorno

Asertivita, jako strategie jednání

Computer Agency, o.p.s.
Chcete být asertivní, sebejistý, vědět jak se prosadit a zároveň respektovat druhé. Umíte prosadit vlastní názor? Asertivita pro každého Obhajíte svoje názory, prosaďte se a buďte v páci sebejistější a spokojenější. Na co Vás kurz připraví: Asertivita je schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo...
1 500 Kč
Bleskové kurzy | 1 Giorno

KURZ RÉTORIKY - SEMESTRÁLNÍ KURZ

APPLAUS MÉDIA, s.r.o.
Pomůžeme vám k osobitému a sebevědomému veřejnému projevu. Ojedinělá příležitost pro všechny, kteří se chtějí umět prosadit. Méně historek z natáčení, více práce na vaší osobnosti. Máme dlouholetou praxi z velkých nadnárodních společností z médií. Učíme slavné osobnosti, moderátory, politiky, manažery...
18 250 Kč
Večerní | 20 Settimane

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

APPLAUS MÉDIA, s.r.o.
Sebereflexe, druhy komunikačních modelů Aktivní náslech Efektivní vedení dialogu formou dotazování Kódování vysílané a přijímané informace, argumentace Umění konstruktivní kritiky a umění kritiku přijímat - asertivita Prevence a řešení konfliktních situací Umění přesvědčit – prodej myšlenky, nonverbální komunikace Vyjednávání a postojové jednání
2 200 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

APPLAUS MÉDIA, s.r.o.
Rétorika Orientace na cílové skupiny a stanovení cílů prezentace Osobnost prezentátora – sebereflexe, jak působit zajímavě a přesvědčivě Psychologie/ ovlivnění posluchačů a přesvědčivé vystupování/ EGO BUILDING - budování sebevědomí Neverbální stránka projevu Příprava - struktura informací a argumentů (věcná a vztahová rovina prezentace, vizuální plán -...
Contattaci
Přizpůsobený | 14 Ore

Komunikace a vyjednávání

PhDr. František Bělohlávek
Cílem je zkvalitnit komunikační dovednosti ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a dodavatelům, osvojit si správný přístup v komunikaci s různými typy lidí na všech úrovních.
Contattaci
Bleskové kurzy | 2 Giorni

Marketing technologických produktů a služeb

Bogart&Company Czech Republic, s.r.o.
Účastníci kurzu se seznámí s řadou metodik a budou mít možnost si je opakovaně vyzkoušet – tak, aby se staly pracovním nástrojem prakticky použitelným při definici produktů, analýze potřeb zákazníka, přípravě prezentací, psaní obchodních nabídek a dalších důležitých činnostech. Podrobný program: - proč...
Contattaci
Večerní | 2 Mesi

Public Relations s přehledem, 24.10.2017 Brno

Rh plus marketing s.r.o.
Kurz Public Relations s přehledem je vhodný pro každého, kdo má na starosti budování vztahů firmy s veřejností, novináři, zákazníky a zaměstnanci společnosti. Na kurzu se naučíte kdy a jak psát tiskové zprávy, jaký je rozdíl mezi tiskovou zprávou a PR článkem,...
3 900 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Základy koučování a model GROW. Akreditovaný program.

Coachingworld
Tento kurz je vytvořen pro zájemce, kteří chtějí získat základní dovednosti v koučování a seznámit se se základními postupy, aplikovatelnými v každodenním pracovním i osobním životě.
Contattaci
Intenzivní | 2 Giorni
Pagina 1 di 1
Corsi migliori
Migliori centri di formazione