CourseForMe

Kurzy Účetnictví

22 risultati - Pagina 1 di 2

Účetnictví a daně prakticky v NNO – 2016, speciál

Erudica
Seminář je určený pro všechny nestátní neziskové organizace (NNO). Zvláště pro osoby, které se zabývají účetnictvím v nno. Cíl Procvičit na konkrétních příkladech postupy účtování vybraných transakcí v neziskové organizaci (dotace, dary, aukce, ...). Procvičit na konkrétních příkladech promítnutí zdanění příjmů v souladu...
1 850 Kč
Bleskové kurzy | 5 Ore

Balíček rekvalifikačních kurzů

Centrum odborného vzdělávání s.r.o.
viz kurzy: - účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky - mzdové účetnictví se základy personalistiky (doplněno o využití výpočetní techniky) - daňový referent Více na
18 900 Kč
Prezenční studium | 430 Ore

Podvojné účtovníctvo - praktické cvičenia pre pokročilých

Inštitút jazykov a vzdelávania, s.r.o.
Štúdium bude celé prebiehať výlučne na počítači, čím získate potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom pre Vás nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá.
3 000 Kč
Večerní | 24 Ore

Kurz podvojného účtovníctva

Inštitút jazykov a vzdelávania, s.r.o.
Štúdium bude celé prebiehať výlučne na počítači, čím získate potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom pre Vás nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá.
4 150 Kč
Večerní | 44 Ore

Kurz Rekvalifikace Mzdové účetnictví

ACZ, spol. s r.o.
Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT-2268/2014-1/136. Kurz je určen uchazečům, kteří se chtějí naučit nebo si osvěžit znalosti potřebné pro vykonávání práce mzdové(ho) účetní. Účastníci kurzu se zorientují v zákonech týkajících se mezd...
8 900 Kč
Intenzivní | 80 Ore

MAJETEK - chyby při pořizování, prodeji, pronájmu

Asseco Solutions, a.s.
LEKTOŘI: - Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce, lektor s mnohaletou praxí, autor odborných publikací, odborný garant certifikovaného (rekvalifikačního) kurzu Daňový specialista, lektor v oblasti certifikace účetních. - Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce s mnohaletou praxí, lektor v oblasti...
2 400 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Změny v účetnictví a daňových předpisech - od 1.1.2013

Asseco Solutions, a.s.
LEKTOŘI: - Ing. Petr Kout, CSc., - daňový poradce, člen komory daňových poradců ČR - Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce OBSAH: - Uplatňování DPH v podmínkách roku 2013 - Novely zákona o daních z příjmů - Novinky u dalších daní - Změny v souvisejících předpisech (účetnictví,...
2 400 Kč
Bleskové kurzy | 7 Ore

Jak ušetřit na daních

Webinář.cz : Edu online s.r.o.
Pro koho je webinář určen Právnické a fyzické osoby, vedoucí účtáren, účetní. Obsah: Legislativní rámec, kdy fungovat jako FO a kdy jako PO? Nejčastější náklady u společností, zásoby jako náklad – likvidace, reklamační řízení, opravy jako náklad, rezerva na opravy HIM, kdy se jedná o opravu a kdy o...
1 150 Kč
E-learning | 3 Ore

Účetnictví a daně pro praxi - certifikovaný kurz

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat celkový přehled v oblastech: účetnictví, daně, využití počítače v účetnictví. Je to rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT ČR. Absolvováním kurzu získáte: 1) osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností, 2) znalosti pro praktický výkon profese účetní...
15 000 Kč
Intenzivní | 84 Ore

Účetnictví, daně a daňová evidence - certifikovaný kurz

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
V kurzu získáte ucelené znalosti z oblasti účetnictví a naučíte se je prakticky využít. Seznámíte se se základy daňového systému, účetní a daňovou evidencí. Kurz je vhodný také pro zájemce o rekvalifikaci. Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání. Co...
21 000 Kč
Intenzivní | 162 Ore

Daňová evidence - certifikovaný kurz

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
V kurzu se naučíte - vést daňovou evidenci, vytvořit účetní uzávěrku, vyplnit daňové přiznání. Získáte přehled o základech daňového systému. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Obsah: Kurz se skládá ze...
7 500 Kč
Intenzivní | 36 Ore

Základy účetnictví

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cílem kurzu je získat: - Přehled v oblasti účetnictví - Dovednost účtovat - Znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech - Znalosti o daňovém systému. Náplň kurzu: - Legislativa účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů - Rozvaha, výsledovka a podvojnost - Účtová třída 2 a 3 - Zúčtování...
5 929 Kč
Intenzivní | 30 Ore

Účetnictví pro mírně pokročilé

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cílem kurzu je získat: - podrobný přehled v oblasti účetnictví, - dovednosti účtování složitějších případů. Obsah kurzu: 1) Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů 2) Účetní závěrka 3) Přechodné účty 4) Leasing, vzájemný zápočet 5) Zákon o cestovních náhradách Studijní materiály: - Kvalitní studijní materiály umožňují studentům méně zapisovat...
5 929 Kč
Intenzivní | 30 Ore

Účetní senior - účetnictví pro pokročilé

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cíl kurzu: rozšířit si znalosti účetnictví. Obsah kurzu: 1. den: Účtování daní a dotací – možné dotační tituly, způsoby účtování; účtování o odložené dani z příjmů; tvorba rezerv 2. den: Manažerské účetnictví – zhodnocení firmy na základě výsledků rozvahy; bankovní úvěry (krátkodobé, dlouhodobé, eskontní);...
5 929 Kč
Intenzivní | 30 Ore

Účetnictví pro praxi

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cíl kurzu: Během 10 dnů Vám budou vysvětleny účetní operace potřebné k profesi účetní. Probíranou látku budete procvičovat na praktických příkladech. Program kurzu: Kurz se skládá ze 2 modulů 1) Modul Základy účetnictví - Účetnictví, ne/uznatelnost účetních dokladů - Rozvaha, výsledovka a podvojnost - Účtová třída...
10 890 Kč
Intenzivní | 60 Ore

Účetní angličtina

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Cílem kurzu je rozšířit si slovní zásobu o pojmy a fráze z oblasti účetnictví a naučit se používat účetní angličtinu. Program kurzu: 1. den - Profese účetní. Základní pojmy. - Čísla, grafy, prezentace: Jak číst číselné údaje. Popis grafu. Popis finanční situace. - Firemní účetnictví: Fyzická...
3 630 Kč
Intenzivní | 11 Ore

Účetní program pro praxi

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Program kurzu: 1) Základy využití PC v účetnictví 2) Seznámení se SW 3) Jednotlivé moduly SW 4) Nácvik praktických příkladů 5) Uzávěrky Kdy kurz probíhá: - Kurz začíná každý měsíc a je dvoutýdenní. - Celkem 30 vyučovacích hodin 5 dní po 6 vyučovacích hodinách - Výuka probíhá 2–3 dny v...
5 925 Kč
Intenzivní | 25 Ore

Účetnictví

Martin PETR, SIVRE
Kurz „Účetnictví“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen všem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní. účetnictví Hlavním cílem kurzu je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností u absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Výuka je...
9 300 Kč
Prezenční studium | 140 Ore

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Martin PETR, SIVRE
Kurz „Podvojné účetnictví pro podnikatele“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen všem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní. úzvládnutí účetní problematiky Kurz „Podvojné účetnictví pro podnikatele“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen všem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní,...
14 900 Kč
Prezenční studium | 215 Ore

Mzdové četnictví

Martin PETR, SIVRE
Obsahová náplň kurzu je v zásadě vymezena problematikou „mzdového účetnictví“ zahrnující dílčí tematické okruhy – zásady odměňování, zákon o mzdě, mzdové evidence, zvládnutí agendy mzdové účetní Profil absolventa je charakterizován praktickými dovednostmi ve správném vedení mzdové agendy zaměstnanců všech typů firem, dále schopnostmi...
7 700 Kč
Prezenční studium | 85 Ore
Pagina 1 di 2   |   Pagine
Migliori centri di formazione