CourseForMe

Kurzy

Kurzy celkem: 3   |   Strana 1 z 1

NEJLEPŠÍ KURZ ÚČETNICTVÍ PRAHA - září 2015

Základní tématické okruhy kurzu: (1) Co je účetnictví, jak se v něm zorientovat a k čemu je dobré? (2) Jak mohou a musí účetní doklady obíhat? (3) Dědictví pana Pacioliho aneb Kostra účetnictví (4) Všudypřítomná DPH (5) Hotovost a pokladna (6) Zásoby a sklady (7) Naši obchodní partneři (8) Naši lidé - naši zaměstnanci (9) Dražší a větší majetek (10) Účetní...
7 100 Kč

Velký rekvalifikační kurz Účetnictví 2014 Praha VÍKENDOVÝ

Kurz plně odpovídá rekodifikaci soukromého práva účinné od 1. 1. 2014. I. část: POUČENÍ O BOZP základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci II. část: TEORETICKÝ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ - předmět a funkce účetnictví - účetníjednotky - majetek podniku - zdroje krytí majetku - aktiva a pasíva - rozvaha -...
13 880 Kč

Kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a další novinky

Základní osnova: (1) Elektronická evidence tržeb a možnosti praktické aplikace (2) Kontrolní hlášení k DPH a jeho úskalí (3) Prokazování původu majetku (z hlediska daně z příjmů) (4) Diskuse (dle zájmu účastníků)
725 Kč