CourseForMe

QC Group, s.r.o. Pardubice

Školení a poradenství v oblasti systémů řízení ISO 9001, 14001,18001, 27001, 20000-1, 50001
Mapování a optimalizace procesů
Hodnocení souladu s legislativou na životní prostředí

Součástí všech školení a kurzů jsou studijní materiály a občerstvení (káva, čaj, sladké pečivo), teplý oběd.

|

Aggiornamenti Aggiornamenti

I nostri corsi

Corsi in evidenza

Provádění interních auditů dle ISO 19011:2011 - workshop

1.Úvod do problematiky auditování - principy auditování 2.Struktura normy ČSN EN ISO 19011:2012 3.Řízení programu auditů 4.Kvalifikace a dovednosti osob řídících program auditů 5.Auditní techniky-audit na dálku, návody k plánování a provedení auditů 6.Záznamy z auditu-plán, program, zpráva z auditu 7.Kvalifikace a dovednosti interních auditorů a jejich hodnocení 8.Případové studie
2 600 Kč

Interní auditor dle OHSAS 18001

1.Úvod do problematiky 2.Požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 3.Cíle a programy - příklady 4.Přezkoumání systému - příklad 5.Odpovědnosti vedoucích pracovníků 6.Odpovědnosti zaměstnanců 7.Techniky auditování a záznami dle ČSN EN ISO 19011:2012 POSLUCHAČI OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ KURZU
2 700 Kč

Intenzivní kurz interní auditor ISO 9001 a 14001

1.Úvod do problematiky ISO norem 2.Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 3.Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 4.Pozice interního auditora v systému managementu řízení 5.Auditní techniky - jak správně a efektivně provést interní audit dle ČSN EN ISO19011:2012 6.Záznamy auditu - plán, program, zpráva - vzorové formuláře 7.Případové studie-okruhy otázek, nejčastější nedostatky, na které je třeba se...
5 400 Kč

Environmentální legislativa a hodnocení souladu dle ISO 14001

1. Legislativní požadavky Ovzduší Odpady Vody Chemické látky 2.Zákon o předcházení ekologické újmě a jejímu předcházení, hodnocení rizik ekologické újmy 3. Případová studie - vzor dotazníku pro hodnocení souladu Osvědčení: Posluchači obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - "Osvědčení o absolvování kurzu z environmentální legislativy a hodnocení souladu dle ISO 14001"
2 700 Kč

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009

1. Úvod do problematiky řízení kvality 2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a její uplatnění v praxi 3. Povinná dokumentace dle normy 4. Povinné záznamy dle normy
2 700 Kč

Optimalizace procesů

1. Procesní mapa a její interpretace 2. Nástroje pro tvorbu procesních modelů (SIPOC) 3. Identifikace procesů ve známém i neznámém prostředí 4. Vstupy, výstupy, role v procesech 5. Metody zlepšování procesů - teorie omezení, 5 Why´s, Fishbone diagram a 6M, Value Stream Maping 6. Modelový případ Posluchači obdrží osvědčení o úspěšném absolvování...
2 700 Kč

Interní auditor dle ISO 14001

1. Úvod do problematiky 2. Požadavky normy ČSN ISO 14001:2005 3. Cíle a programy - příklady 4. Přezkoumání saystému - příklad 5. Odpovědnosti vedoucích pracovníků 6. Odpovědnosti zaměstnanců 7. Techniky auditování a záznamy dle ČSN EN ISO 19011:2012 POSLUCHAČI OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ KURZU
2 700 Kč

Intenzivní kurz interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

1. Úvod do problematiky ISO norem, zásady managementu kvality 2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 3. Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 4. Požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 5. Pozice interního auditora v systému managementu řízení 6 .Auditní techniky - jak správně a efektivně provést interní audit dle ČSN EN ISO 19011:2012 7. Záznamy z auditu...
5 900 Kč

Interní auditoři dle ISO 9001

1. Úvod do problematiky 2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 3. Pozice interního auditora v systému řízení 4. Auditní postupy a techniky dle ČSN EN ISO 19011:2012 5. Záznamy z auditu - plán, program, zpráva 6. Případové studie POSLUCHAČI OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ KURZU
2 700 Kč

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

1. Úvod do problematiky ISO norem 2. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 3.Požadavky normy ČSN EN ISO 14001.2005 4. Integrovaný mangementu 5. Případové studie - nejčastější nedostatky, na které je třeba si při auditech zaměřit Osvědčení: Posluchači obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu - Osvědčení Požadavky norem ISO 9001 a 14001
5 400 Kč