CourseForMe

Slovakian Manager Academy

Je pre nás potešením predstaviť Vám Slovakian Manager Academy (SMA) a študijný program Master of Business Administration (MBA).
Štúdium na SMA rozšíri Vašu osobnú kvalifikáciu a osobný rozvoj a poskytne Vám konkurenčné výhody, z ktorých môže profitovať Vaše budúce podnikanie.
Študijný program MBA na SMA, ktorý predstavuje nadstavbu univerzitného vzdelania a je zameraný špeciálne na praktické skúsenosti. Vzdelávanie je na prax orientované, časovo a miestne flexibilné.

|

Aktualizace Aktualizace

Naše kurzy

Evidované kurzy

Master of Business Administration - MBA

Študijný program Master of Business Administration (MBA) predstavuje postgraduálne štúdium všeobecného manažmentu, ktoré zahŕňa základné tematické oblasti funkcií manažmentu. Absolventi tohto programu získavajú akademický titul "Master of Business Administration" (MBA). 5 povinných predmetov: Finančná analýza Operačný manažment Strategický manažment ľudských zdrojov Vedenie a manažment ľudí Vedenie a obchodná transformácia dalej sa skladá z...
Ozvěte se nám