CourseForMe

Specialista marketingu s rozšířením o internetový marketing

Rh plus marketing s.r.o.
Rh plus marketing s.r.o.

podrobné informace

Kurz je určený pro pracovníky marketingových oddělení, nezaměstnané registrované na úřadu práce, všem, kteří mají zájem o kreativní a rozvíjející se obor.

Absolventi kurzu budou připravení pracovat na juniorských pozicích v marketingových, reklamních a komunikačních agenturách nebo marketingových odděleních firem.

Na kurzu vás naučíme marketingově myslet. Naučíme vás plánovat, realizovat a vyhodnocovat marketingové kampaně. Součástí výuky je spousta příkladů z praxe a procvičování probrané látky. Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí vylepšit své znalosti a schopnosti v marketingu. Pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce možnost plného proplacení formou zvolené rekvalifikace.
Náplní kurzu je:
Orientace v základních principech marketingu - podnikatelské koncepce role marketingu v řízení firmy
Orientace v marketingovém mixu - produkt, cena, distribuce, komunikační mix
Využití znalostí o marketingovém prostředí - podoby trhu, segmentace trhu, marketingové mikro a makro prostředí
Provádění marketingových analýz
Orientace v marketingových strategiích
Marketingový výzkum
Internetový marketing

Kurz se vyznačuje maximálně osobním přístupem a zkušenými lektory s dlouholetou odbornou praxí.
Lektoři jsou zkušení kantoři z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pracovníci agentury Rh+ marketing.
Kód kurzu:REKVA
Typ:Rekvalifikace
Metoda:Prezenční studium
Délka trvání:18 Den
Počet hodin lekce:130
Požadavky:SŠ vzdělání - Kurz je určen každému, kdo má absolvované středoškolské vzdělání a má chuť prohloubit své marketingové znalosti a schopnosti. Zkušenosti v marketingu jsou vítány, ale rozhodně nejsou podmínkou.
Studenti ve třídě:10

Potřebujete více informací?
Kontaktujte odpovědnou osobu zdarma a bez závazků, abyste získali informace o tom, jak se zapsat, o volných místech v kurzu a dalším.

Vyžádejte si informace

Program kurzu

1.Úvod do marketingu a marketingové prostředí
Co je marketing, vnitřní a vnější marketingové prostředí
SWOT analýza, analýza konkurence

2. Marketingový výzkum
Výzkum veřejného mínění, výzkum spokojenosti zákazníka,
Výzkum interní komunikace, focus group (skupinová diskuze), projektivní techniky (koláže, asociace).

3. Produkt, zákazník, cena a distribuce
Co tvoří produkt, životní fáze produktu
Chování zákazníka
Metody tvorby ceny, cenová elasticita
Distribuční kanály, strategie PUSH/PULL

4. Prezentační dovednosti a Power Point
Jak prezentovat, jak vytvořit dobrou prezentaci

5. Plánování kampaně a druhy marketingu
Plánování komunikační kampaně
Média (vlastnosti jednotlivých médií). Kdy a jak jednotlivá média využít.
Virální marketing, buzz marketing, guerilla marketing - jak oslovit cílovou skupinu za nízké náklady

6. Podpora prodeje a osobní prodej, obchodní jednání
Jak podpořit prodej produktu, jak zákazník vnímá hodnotu dárků k produktům

7. Přímý marketing a reklama
Databázový marketing - využijte nasbírané kontakty, WOM (word of mouth) marketing aneb ústní doporučení jako nejdůvěryhodnější zdroj informací pro spotřebitele
Plánování a realizace reklamní kampaně

8. Public relations a média
Budování dobrého jména společnosti a navazování vztahů s veřejností (se zákazníky, zaměstnanci, médii, dodavateli, širokou veřejností)
Plánování PR kampaně, media relations - budování vztahů s médii
Jak napsat tiskovou zprávu a PR článek
Krizová komunikace, interní komunikace
On-line PR - blogy, tvorba obsahu

9. Internetový marketing
Internetový marketing, tvorba webu, SEO (optimalizace), PPC reklama (placená reklama ve vyhledávačích a jejich obsahových sítích), bannerová reklama
Marketing v sociálních sítích - jak komunikovat na Facebooku, Google+, Twitteru, LinkedIn, Instagramu a Foursquare, vyhodnocování on-line kampaní a úspěšnosti komunikace
Měření návštěvnosti webu pomocí Google Analytics

Kde se koná

Rh plus marketing s.r.o.

PR a reklamní agentura Rh+ marketing vznikla v srpnu roku 2011. Naším posláním je budovat dobré vztahy firmy nejen s jejími zákazníky a zaměstnanci, ale i s médii a veřejností.
Nabízíme služby v oblasti komunikace, odborná školení z oblasti internetového marketingu a rekvalifikační kurzy z oblasti marketingu.

Vyhledávání podobná Marketing

Sponzorované odkazy